Gezondheidsverklaring CBR

Gezondheidsverklaring CBR

 

Als keuringsartsen bij Rijbewijs Holland is het ons doel om onze patiënten duidelijke uitleg te geven over de gezondheidsverklaring van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Deze verklaring is essentieel voor het behalen of verlengen van een rijbewijs in Nederland. In dit artikel zullen wij u uitleggen wat een gezondheidsverklaring inhoudt, waarom het belangrijk is voor zowel het CBR als de keuringsarts, en specifiek hoe het van toepassing is op de rijbewijskeuring voor 75-plussers, de medische keuring voor rijbewijzen en de keuring voor het groot rijbewijs.

Wat is een gezondheidsverklaring en waarvoor dient het?


Een gezondheidsverklaring is een formulier dat moet worden ingevuld en ingediend bij het CBR wanneer iemand in Nederland een rijbewijs wil behalen of verlengen. Het dient als een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de medische geschiedenis en de huidige gezondheidstoestand van de aanvrager. Dit stelt het CBR en de keuringsartsen in staat om de rijgeschiktheid van de aanvrager te beoordelen en eventuele risico’s voor de verkeersveiligheid te identificeren.

De inhoud van een gezondheidsverklaring
Een gezondheidsverklaring bestaat uit verschillende onderdelen die relevant zijn voor het beoordelen van de rijgeschiktheid.

Hieronder volgen enkele belangrijke onderdelen:

  1. Persoonsgegevens: In de gezondheidsverklaring worden persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) gevraagd. Het is van groot belang om deze gegevens nauwkeurig in te vullen.

  2. Bewegingsapparaat: Er worden vragen gesteld over het bewegingsapparaat, waaronder gewrichten en spieren. Dit omvat bijvoorbeeld vragen over gewrichtsproblemen zoals artrose, artritis of hernia. Dergelijke aandoeningen kunnen pijn en beperkingen in mobiliteit veroorzaken, wat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Tijdens de rijbewijskeuring kan de keuringsarts speciale aandacht besteden aan deze aandoeningen.

  3. Visus en gezichtsvermogen: Het gezichtsvermogen is essentieel voor veilig rijden. Het CBR onderzoekt daarom het gezichtsvermogen van de aanvrager. Een voorbeeld van een oogaandoening die van invloed kan zijn op de rijgeschiktheid is staar. Staar, dat vaak voorkomt bij ouderen, kan de kwaliteit van het zicht beïnvloeden. Het is belangrijk dat mensen van 75 jaar en ouder regelmatig door een keuringsarts worden beoordeeld tijdens de rijbewijskeuring.

  4. Inwendige aandoeningen: De gezondheidsverklaring bevat vragen over inwendige ziekten die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. Een voorbeeld hiervan is diabetes, dat schommelingen in de bloedsuikerspiegel en verminderde gevoeligheid in de voeten kan veroorzaken, wat beide de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden.

  5. Neurologische aandoeningen: Het is van groot belang om eventuele neurologische aandoeningen te vermelden op de gezondheidsverklaring. Dergelijke aandoeningen kunnen namelijk effect hebben op de rijvaardigheid. Bijvoorbeeld, epilepsie kan leiden tot verlies van controle over het voertuig tijdens een aanval, en Parkinson kan problemen veroorzaken zoals spierstijfheid, trillen of verminderde coördinatie. Het is essentieel om eerlijk en volledig te zijn bij het vermelden van neurologische aandoeningen.

  6. Hart- en vaatziekten: Bij personen die eerder een hartaanval hebben gehad, kunnen tijdens het rijden symptomen optreden zoals kortademigheid, pijn op de borst of vermoeidheid, wat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Bovendien kunnen bepaalde medicijnen die worden voorgeschreven voor de behandeling van hart- en vaatziekten bijwerkingen hebben, zoals slaperigheid of duizeligheid, die ook de rijvaardigheid kunnen belemmeren. Tijdens de rijbewijskeuring wordt specifiek gekeken naar deze aandoeningen en de mogelijke behandelingen.

  7. Psychiatrische aandoeningen: Eerlijke vermelding van psychiatrische aandoeningen is van groot belang op de gezondheidsverklaring, omdat deze aandoeningen invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid en rijvaardigheid. Personen met bepaalde psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, manische depressie of ernstige angststoornissen kunnen symptomen ervaren tijdens het autorijden, zoals hallucinaties, stemmingswisselingen of paniekaanvallen, wat een negatieve invloed kan hebben op de rijvaardigheid. Na het aangeven van een psychiatrische aandoening kan doorverwijzing naar Rijbewijs Holland om de rijgeschiktheid te beoordelen.

  8. Verslavingsproblematiek: Eerlijke vermelding van verslavingen aan alcohol, drugs of medicatie is van groot belang op de gezondheidsverklaring voor het autorijden. Verslaving kan namelijk de rijvaardigheid en verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Personen met een verslaving kunnen symptomen ervaren zoals verminderde reactiesnelheid, verminderde concentratie en vermoeidheid, die de rijvaardigheid kunnen aantasten. Afhankelijk van de ernst van de verslaving en het type stof waaraan men verslaafd is, kan doorverwijzing naar een keuringsarts of medisch specialist plaatsvinden voor een beoordeling van de rijgeschiktheid.

  9. Geneesmiddelengebruik: Bij het gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk om te weten of deze invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk slaperigheid, duizeligheid, verminderde reactiesnelheid en verminderde concentratie veroorzaken, wat een negatieve invloed kan hebben op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid. Het is belangrijk om alle medicatie die u gebruikt nauwkeurig te vermelden op de gezondheidsverklaring, zodat de keuringsarts een volledig beeld heeft van uw gezondheidssituatie.

Voor meer informatie over rijbewijskeuringen voor 75+, medische keuringen voor het rijbewijs en groot rijbewijs keuringen kunt u terecht op onze website. We bieden gedetailleerde informatie over het keuringsproces, vereiste documentatie en andere relevante informatie.

Ondergaand treft u een informatieve video van het CBR over het invullen van de Gezondheidsverklaring.

 
Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Rijbewijsholland

Rijbewijskeuring Groot Rijbewijs

Op zoek naar een keuringsarts voor het vrachtwagenrijbewijs? Bent u op zoek naar een keuringsarts voor het rijbewijs vrachtwagen? Voor de aanvraag of vernieuwing van

Rijbewijskeuring is belangrijk voor veilig rijden

Geldigheid Rijbewijskeuring

Geldigheid rijbewijskeuring. Wist u dat de geldigheid van een rijbewijskeuring afhangt van de keuring die u laat uitvoeren? In deze tekst leest u alles over